Zv. Dekane për Marrëdheniet me Institucionet dhe Publikun

Dr. Ina VEJSIU

Zv. Dekane për Marrëdheniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: inavejsiu@ubt.edu.al

Ajo ka perfunduar studimet e larta ne Universtitetin Jo publik Luarasi ne degen Juridik ku ka fituar titullin Juriste me rezultate shume te mira, ne vitin 2008, gjithashtu eshte diplomuar ne Universitetin Bujqesor te Tiranes, ne Fakultetin e Ekonomise, dega Agro-biznes ne vitin 2008 ku ka fituar titullin ekonomiste. Ne vitin 2011 ka mbaruar studimet Master i Shkencave ne nje  bashkepunim midis Universitit Bujqesor te Tiranes dhe Universitetit te Hawaiit dhe eshte  vleresuar me pike maksimale ne temen e mikrotezes. Qe ne vitin 2011 eshte bere pjese e stafit akademik te Universitetit bujqesor te Tiranes, ne Fakultetin e Shkencave Pyjore si dhe eshte pjese e Grupit Mesimor-Kerkimor te Ekonomise dhe mbulon modulet:   Njohuri mbi te drejten, Kontabilitet-Finance dhe Menaxhimi i Karrieres   ne nivelin BSc si dhe   Ekonomia e burimeve natyrore dhe Tregjet dhe Marketingu Nderkombetar (asistente)   ne nivelin MSc. Ne vitin 2014 ka fituar titullin   Doktor i Shkencave   prane Fakultetit te Shkencave Pyjore. Gjate ketyre viteve ka mare pjese ne nje sere botimesh ne revista kombetare dhe nderkombetare dhe ka referuar ne Konferenca te ndryshme brenda dhe jashte vendit. Qe me krijimin e Zyres se arrieres dhe lumnit ajo ka qene pjese e pandare ne organizimin dhe ne funksionimin e kesaj zyre dhe ne menaxhimin e Panairit te Karrieres.

Edukimi

PhD, Inxhineri Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2014

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politika agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2011

Bachelor në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2008

Bachelor në Jurisprudence, Universiteti Luarasi,  Tirane, 2008

Lendet

Njohuri per te Drejten, Legjislacion Pyjor, Finance- Kontabilitet, Menaxhim Karriere, Marketingu Nderkombetar i Produkteve Drusore, Ekonomia e Burimeve Natyrore.

Interesat kërkimore

Legjislacioni Pyjor, Tregtimi i produkteve drusore, E drejta e punes, Marredheniet me Publikun.

 

Shkarko CV