Lektore

 

Dr. Lorena HYSI

Lektore

E-mail: lhysi@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Biologji Molekulare, , Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Janar 2015. Master i Nivelit të dytë dega Biologji eksperimentale, drejtimi Biologji Qelizore Universiteti i

T iranes, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,  Tetor 2011.

Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë DIND në Biologji 5-vjeçare, titulli “Biologe”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Korrik 2009.

Lëndët:

Gjenetikë, Hyrje në Bioteknologji.

Kerkimet Shkencore

Gjenetika e popullatave dhe diversiteti gjenetik. Bioteknologjia. Përdorimi i Bioinformatikës dhe analizat in silico.

Shkarko CV