Pedagoge

 

Dr. Najada KADIASI

Pedagoge

E-mail: najada.kadiasi@ubt.edu.al


Edukimi    

PhD, Shkencat Agronomike, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane 2018

Master Shkencor në Prodhim Bimor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2011

”Biolog” në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2008.

Lëndët

Gjenetike, Bioteknologji, Inxhinieri gjenetike.

Interesat kërkimore

Studime në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, studime të diversitetit gjenetik tek popullatat e bimëve mjekësore dhe aromatike, studime të diversitetit të të afërmve të egër të bimëve të kultivuara dhe krijimin e variteteve te reja tek bimët mjekësore dhe aromatike

Shkarko CV