Sektori i Projekteve IPA

Projektet IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) financohen nga Komisioni Evropian dhe synojnë të ndihmojnë vendet kandidate dhe vendet e mundshme si kandidate të Bashkimit Evropian në plotësimin e kushteve për pranimin në këtë organizatë. Këto projekte sidomos  nëpërmjet projekteve IPARD (EU pre-accession assistance for rural development) financojnë studime në fushën e zhvillimit rural. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Prof. Hajri Haska Përgjegjës i zyrës së projekteve IPA ose mund të konsultoni faqen e internetit   https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/ipa