Asistent Lektore

 

MSc. Rea TAKO

Asistent Lektore

E-mail: rtako@ubt.edu.al


EDUKIMI

Master Shkencor në Inxhinieri Bujqësore, Universiteti i Bujqësisë dhe Shkencave të jetsës, Godollo, 2016

Bachelor në Biologji, Biologji Molekulare dhe Bioteknologji, Universiteti Shtetëror i Kaliformise Fullerton, Fullerton, 2011.

LËNDËT

Eksperimentimi Shkencor në Bujqësi, Bioteknologji, Inxhinieri Gjenetike, Gjenetikë.

INTERESAT KËRKIMORE

Fusha aktuale kërkimore fokusohet në hulumtimin e profilit gjenetik të grurit dhe bimëve aromatike dhe medicinale si dhe në  përmirësimin gjenetik të tyre, duke përdorur metoda tradicionale si dhe molekulare.


Shkrako CV