Administrator Fakulteti i Shkencave Pyjore

MSc. Roland TOMA

Administrator Fakulteti i  Shkencave Pyjore

E-mail:  roland.tome@ubt.edu.al

Edukimi

Diplomuar në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë  , Dega Agrobiznes në vitet 2000-2005.

Kam mbaruar Masterin e Shkencave në Drejtesi në Universitetin Akademia Profesionale e Biznesit  në degën “E Drejtë Civile dhe Tregtare”.

Jam i çertifikuar si Auditues në Sektorin Publik.

Eksperienca në Punë:

Kam Punuar Përgjegjës Agjensisë në Raiffeisen Bank Fushë-Arrëz në vitet 2005-2007.

Nga 2007-2016 kam punuar në Drejtorinë e Sherbimit Pyjor Puk ë  në pozicionet, Përgjegjës i Sektorit të Financës, Drejtor i Dretjorisë  dhe Përgjegjës i Sektorit të Pyjeve po në këtë Drejtori.

Nga 2016 deri në 2019 kam punuar si Përgjegjës i Sektorit të Auditimit në Bashkinë Fushë-Arrëz.

Nga 2019 deri në 2021 kam punuar në Universitetin Bujqësor të Tiranës në Pozicionin e punës “ Specialist pranë Sektorit të Prokurimeve”.Shkarko CV