Në Universitetin Bujqësor u pritën përfaqësues të FAO kryesuar nga Znj. Tiphaine LUCAS, Koordinator i Programit i FAO-s në Shqipëri.
Objektivi i këtij takimi ishte forcimi i marrëdhënieve midis dy institucioneve dhe krijimi i urave të reja të bashkëpunimit duke u fokusuar tek sektori i bujqësisë dhe prioritetet për të ardhmen në nivel kombëtar e ndërkombëtar.

Gjatë prezantimit, Rektori i njohu përfaqësuesit e FAO me Universitetin, me  programet e studimit, me stafin akademik, me potencialin dhe larmishmërinë e shërbimeve që ai ofron. 
Shtyhet afati për aplikim në programet e studimit të ciklit të tretë “Doktoraturë” për vitin akademik 2022-2023.