Grupi Mësimor Kërkimor - Fitopatologjia

Prof. Dr. Skënder VARAKU,

Lektor

E-mail:  svaraku@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Magdalena CARA,

Lektor

E-mail:  magdacara@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Dr. Dhurata SHEHU,

Lektor

E-mail:  dshehu@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Glenda SALLAKU,

Pedagoge

E-mail:   gsallaku@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Dr. Aris HUQI,

Lektor

E-mail:  ahuqi@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Msc. Elion ISMAILAJ,

Lektor 

E-mail:  eismailaj@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë

Msc. Amedeo  KOLA,

Lektor

E-mail:  akola@ubt.edu.al

Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

 Hap profilin e plotë