Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dr. Glenda SALLAKU

Pedagoge

E-mail: gsallaku@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014

Doktor i shkencave bujqësore në hortikulturë (PhD), 2008

Mastër i shkencave bujqësore në hortikulturë, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2003

Studimet universitare (BSc), Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1999

Lëndët:

Perime- lule, Bazat e hortikulturës dhe mbrojtjes së bimëve, Kultivimi pa tokë, Bashkëveprimi sëmundjeve me ushqimin mineral.

Interesat kërkimore

Streset abiotike te bimët perimore.

Shkarko CV