Mobilitetet e Stafit Incoming

Situata pandemike COVID 19 e ka bërë më të komplikuar shkëmbimin e stafit akademik dhe ardhjen e tyre ne mjediset e UBT-së. Gjatë 5 viteve te fundit ne UBT kanë ardhur rreth 64 profesore dhe kerkues shkencore nga 14 universitete dhe institute te huaja per mesimdhenie dhe trajnim dhe 2 perfaqsues te stafit administrativ.

Një informacion më të plotë për mobilitetet e stafit të huaj të ardhur në ambjentet e UBT e gjeni në pdf e mëposhtme:

Stafi Incoming