RREGULLORE SINJALIZIMI

Më poshtë do të gjeni rregulloren për sinjalizimin dhe mbrojetjen e sinjalizuesve të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Rregullore “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”                     

Vendim i KM nr.816, datë 16.11.2016                                                     

Ligji nr.60-2016 Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve               

Formular sinjalizimi të brendshëm                                                          

Formular i sinjalizimit të jashtëm                                                            

Urdhri 165, datë 30.12.2016 për ngritjen e njësisë