Udhëzues dhe Manual Pagese

Në dokumentin e mëposhtëm gjeni udhëzimet mbi hapat që duhet të ndiqni për të kryer pagesën e tarifës universitare

Manual Pagese