PROJEKTE

Platform for helping small and medium farmers to incorporate digital Technology for Improved Opportunities PHITO


Lexo më shumë

Projekti STEPS


Projekti STEPS ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të institucioneve të arsimit të lartë në vendet e Ballkanit Perëndimor, për t'i ndihmuar ata të ofrojnë kurrikula të harmonizuara me nevojat e tregut të punës dhe të shoqërisë. Objektivi i projektit është zhvillimi dhe zbatimi i një programi të ri të përbashkët MSc mbi "Sistemet e Prodhimit të Qëndrueshëm të Ushqimit" (STEPS), i cili do të lidhet me prioritetet kombëtare dhe rajonale të vendeve të përfshira. 

Lexo më shumë

Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions


Lexo më shumë