Lektore

 

Prof. Asoc. Dr. Albana GJONI

Lektore

E-mail: agjoni@ubt.edu.al


Edukimi 

Profesor i Asociuar , Kontabilitet dhe Financë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2021.

Doktoraturë në fushën e Financë – Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011-2014.

Docent në fushën e Financë – Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Nëntor 2013.

Master i Shkencave e Nivelit të Dytë (Program dy-vjeçar, Diplomë e dyfishtë në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës, USA), Fakulteti i Ekonomisë, Universiti i Tiranës, Janar 2008 – Dhjetor 2009.

Bachelor (Program 4-vjeçar) në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë, Universiti i Tiranës, 2000-2004.

Lëndët

Raportim Financiar, Kontabilitet Financiar, Kontabiliteti i Kostos

Kerkimet Shkencore

Raportim Financiar, Kontabilitet Financiar, Politikat dhe Administrimi Fiskal, Analiza Financiare, Auditimi, Sjellja financiare, Kontabiliteti i Kostove dhe Analiza e Kostove.

Shkarko CV