Zëvëndës Dekane për Mësimin

Dr. Albana MUNGA

Zëvëndës Dekan për Mësimin

E-mail: amunga@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Biologji, Universiteti i Tiranës, 2009

Master Shkencor në Biologji qelizore, Universiteti i Tiranës, 2005

Diplomë e interguar e nivelit të dytë në Biologji, Universiteti i Tiranës, 2002

Shkarko CV 


Lëndët:

Fiziologji e kafshëve, Endokrinologji.


Interesat kërkimore

Studime në fushën e riprodhimit të kafshëve dhe endokrinologjisë, si edhe kërkime lidhur me proceset e ndryshme fiziologjike në kafshë