Lektore

 

Prof. Asoc. Alma AHMETI

Lektore

E-mail: aahmeti@ubt.edu.al

Edukimi

Prof. Asoc. Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2015

PhD, Agrometeorologji, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Diplomë e integruar në  Fizikë , Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Fizike 5-vjecare Tiranë  , 1998.
 

Lëndët

Fizikë, Biofizikë, Meteorologji

Interesat kërkimore

Agrometeorologji, Bioklimatologji


Shkarko CV