Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dr. Alma IMERI

Pedagoge

E-mail: aimeri@ubt.edu.al


EDUKIMI

2013-Profesor i asociuar ne kuader te projektit trilateral Norvegji-Maqedoni e Veriut-Shqiperi, “Developing Ecological tools according to the European Water Directive”.

2005-2008-PhD, Universiteti Bujqesor i Tiranes, “Flora and Vegetation of Lalzi Bay”.

2003-2005-Master Shkencor

1997-2002-Diplomuar si “Biologe” ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes.

LËNDËT

“Botanika Sistematike”, “Evolucioni i bimeve”

INTERESAT KËRKIMORE

Studimi ne fushen e taksonomise se makroalgave, cilesia e standarteve ne mjediset ujore.


Shkarko CV