Asistent Lektore

 

MSc. Ambra KRAJA

Asistent Lektore

E-mail: akraja@ubt.edu.al


Është diplomuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega Matematikë, Sistemi Bachelor në vitin 2016 dhe Master i Shkencave në Matematikë në vitin 2018.

Në periudhën 2018 e në vazhdim është angazhuar si pedagoge e ftuar në Universitetin Politeknik te Tiranës dhe nё Fakultetin e Ekonomisë, në Universitetin e Tiranës. Përgjatë kësaj kohe ka dhënë lëndët: Analizë Matematike, Algjebër dhe Gjeometri, Matematikë, Matematikë e Zbatuar, Statistikë. Nga Shkurt 2021 kryen detyrën e pedagoges së matematikës në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës Ka marrë pjesë në konferenca shkencore  kombëtare dhe ndërkombëtare dhe është bashkёautore e disa artikujve shkencore brenda dhe jashtё vendit.