Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dr. Anila BOSHNJAKU

Pedagoge

E-mail:  aboshnjaku@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD, Agricultural Economics Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1999

Master Shkencor në Zhvillim Bujqesor dhe Rural Instituti Agronomik Mesdhetar , Mointpellier, France 1995

Bachelor në Ekonomiks Politik Tirane , 1990

Lëndët

Makroekonomi, Tregti Nderkombetare

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e mireqenies, Ekonomia e mjedisit, Politikat tregtare dhe bujqesore te Bashkimit Evropian . Politikat mbeshtetese te Bashkimit Evropian