Pedagoge

 

Prof. Dr. Anila HODA

Pedagoge

E-mail: ahoda@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2010

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë, 2004

Diplomë e Integruar “Biologji”, Universiteti i Tiranës, 1990


Lendet:

Gjenetikë, Hyrje në Bioteknologji, Gjenetika Sasiore dhe e Popullatave, Inxhinieri Gjenetike, Bioteknologji në Akuakulturë

Interesat kërkimore

Diversiteti gjenetik i kafshëve të fermës dhe peshqve, Bioinformatika.


TITULLI

Profesor


Shkarko CV