Lektore

Dr. Anila SULAJ
Lektore
E-mail: asulaj@ubt.edu.al


EDUKIMI

Prej vitit 2022, mban titullin akademik Profesor i Asociuar.
PhD në Ekonomi dhe Agrobiznes, Drejtimi Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës në vitin 2014.
 

LËNDËT

E atashuar pranë Departamentit Menaxhim i Turizmit Rural, GMK  Sociologji & e Drejtë . Ligjëron lëndët: Sociologji, Institucione dhe Organizata Rurale, Komuniteti Rural në Turizëm, Grupet Sociale, Dinamikat dhe Lidershipi në Mjediset Rurale, Psikologjia Mjedisore. 

INTERESAT KËRKIMORE

Fushat e hulumtimit të saj shkencor kanë në fokus: Studime të Institucioneve dhe Organizatave Sociale, Turizmin Rural, Trashëgiminë kulturore, Lidershipi dhe Dinamikat e Organizimit Social, Ekonomia dhe Edukimi, Migrimi i Brendshëm dhe i Jashtëm, Rreziqet Mjedisore, Individi dhe Mjedisi.

  Shkarko CV