Pedagog

Dr. Arben ALLA

Pedagog

E-mail: benialla@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, “Menaxhimi shumëfunksional i sipërfaqeve pyjore”, Universiteti i Lleida, Lleida, Spanjë, 2012

Master Shkencor në “Planifikimi i integruar për zhvillimin rural dhe menaxhim mjedisi”, Instituti Bujqësor Mesdhetar i Zaragoza, Zaragoza dhe Universiteti i Lleida, Lleida, Spanjë, 2009

Inxhinier Pyjesh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2006

Lëndët:

Fiziologjia e bimëve dhe drurit, Dendrologjia, Erozioni dhe sistemimet malore, Analiza dhe klasifikimi i vegjetacionit.

Interesat kërkimore

Rritja dhe funksionimi i drurëve pyjorë në varësi të ndikimit të faktorëve mjedisorë.

Shkarko CV