Lektor

 

Dr. Arben TERPOLLARI

Lektor

E-mail: aterpollari@ubt.edu.al


Edukimi 

PhD, Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2016

Master Shkencor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2012

Bachelor Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2009

Lëndët

Bazat e Turizmit, Ekoturizem.

Kerkimet Shkencore

Bazat e Turizmit, Ekoturizmi,Turizmi dhe impaktet e tij ne ekonomi.

Shkarko CV