Lektor dhe Kërkues

 

Prof. Dr. Arben VËRÇUNI

Lektor dhe Kërkues

E-mail: avercuni@ubt.edu.al


Edukimi

Doktoraturë në  Ekonomi, Universiteti i Tiranës, 1988

Bachelor në Ekonomi, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 1978

Lendët

Marketing, Drejtim marketingu

Kerkimet Shkencore

Markimi, Kanalet e marketingut, Zhvillimi i produkteve te reja ne industrite agro-perpunuese.

Shkarko CV