Lektore

 

Dr. Ariana NEPRAVISHTA

Lektore

E-mail:  anepravishta@ubt.edu.al


Edukimi

Doktor në Gjuhësi/Didaktike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, 2016

Docent, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare,Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011

Master i Nivelit të Dytë, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, 2009-2011

Lëndët

Gjuhë angleze për Informatikë Biznesi, Mjekësi Veterinare, Akuakulturë & Zootekni

Interesat kërkimore

Mësimdhënia e gjuhës angleze për qëllime specifike nëpërmjet detyrave dhe projekteve si dhe përdorimi i saj në kontekste të caktuara për të rritur komunikimin dhe bashkëveprimin e studentëve në një botë të globalizuar.

Shkarko CV