Përgjegjës i GMK-së

 

Prof. Asoc. Arif MURRJA

Përgjegjës i GMK-së

E-mail: amurrja@ubt.edu.al


Edukimi 

Prof . Asoc., Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2015 .

PhD, Drejtimi i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2008 .

Master Shkencor në Financë, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë, 2005 .

Bachelor në Menaxhim, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë , 1995 .

Lëndët

Drejtimi i Riskut të Biznesit, Drejtimi i Fermave.

Kerkimet Shkencore

Në fushën e menaxhimit të riskut.

Shkarko CV