Lektor

Prof. Dr. Bari HODAJ

Lektor

E-mail: bhodaj@ubt.edu.al


Edukimi

Prof.Dr. ne Shkencat BujqesoreUniversiteti Bujqesor Tirane 2015, Prof.As.Dr. ne Shkencat BujqesoreUniversiteti Bujqesor Tirane 2010 dhe Dr  ne Shkencat BujqesoreUniversiteti Bujqesor Tirane 1994

Master-Bachelor ne Hortikulture, Universiteti Bujqesor Tirane1978.

Module:

Permiresim Gjenetik, Pemtari, Bimet Subtropikale, Pemtari–Vreshtari, Kultivimi Bimeve Subtropikale, Hortikultura Urbane.

Interesat kërkimore

Gjermoplasma e pemeve frutore, Permiresimi gjenetik, Permiresimi teknologjive te kultivimit ne Peme, ulli dhe agrume.


Shkarko CV