Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Bashkëpunimi me Biznese

 

Institucioni Tipi i Marrëveshjes
Foring Capital Development Group” Marrëveshje bashkepunimi
YUNUS, Social Business GMBH Marrëveshje bashkepunimi
 Dhoma Britanike e Tregtisë Marrëveshje bashkepunimi
CMB, Albania SHPK Marrëveshje bashkepunimi
Akademia Profesionale e Biznesit Marrëveshje bashkepunimi
Megatek Marrëveshje bashkepunimi
 FED Invest Marrëveshje bashkepunimi
 Kolegji Profesional TESS Marrëveshje bashkepunimi
 DM Consulting Services Albania shpk Marrëveshje bashkepunimi
 BUNA shpk Marrëveshje bashkepunimi
 One Telecommunications.sha Marrëveshje bashkepunimi
Instituti Shqiptar i Medias Marrëveshje bashkepunimi
 Integrated Energy  BV SPV shpk Marrëveshje bashkepunimi