Drejtoria e Marrëdhënieve Institucionale – Bashkëpunimi me Institucione

 

EMRI TIPI I MAREVESHJES
Ministria e Bujqësisë , Zhvillimit Rural Marrëveshje bashkëpunimi
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Marrëveshje bashkëpunimi
Agjensia Kombëtare e Ushqimit Marrëveshje bashkëpunimi
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojties së Bimëve Marrëveshje bashkëpunimi
Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë Marrëveshje bashkëpunimi
 Bashkia Belsh Marrëveshje bashkëpunimi