Lektor

Msc . Besar SHEHU

Asistent Lektor

E-mail: bshehu@ubt.edu.al

Besar Shehu është diplomuar në vitin 2022 pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës , Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT) në profilin Arkitekt.

Prej vitit 2018 është angazhuar në disa studio arkitekture në fushën e Interierit dhe Eksterierit.

Në vitin 2019-20 ka qënë pjesëmarrës në nismën “100 Fshatrat”,projekt i Ministrisë së Bujqësisë.

Prej vitit 2023 është asistent lektor pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore , Universiteti Bujqësor i Tiranës(UBT)