Përgjegjës Departamenti

Prof. Bizena BIJO

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: bbijo@ubt.edu.al


Profesor Bizena Bijo ka filluar punë pranë Fakuletet të Mjeksisë Veterinare në vitin 1983 dhe mban titullin akademikë profesor që prej vitit 2004. Ajo është lektore e Inspektimit të Produkteve 1 dhe Inspektimit të Produkteve 2. Gjatë karrierës së saj akademike profesor Bizena Bijo ka realizaur një sere trajnimesh në fushën e Sigurisë Ushqimore në Itali, Gjermani, Spanjë etj. Profesoresh Bizena Bijo ka marr pjesë në shumë konferenca shkencore kombetare dhe ndërkombëtare dhe është autore dhe bashkëautore e shumë atirkujve shkencore. Në të njëjtën kohë ajo është autore dhe teksteve mësimore për studentet e fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Gjatë karrierës së saj akademike ajo ka dhënë mësim dhe Univesitetite simorta në vendet e rajonit.
Nga viti 2000-2016 profesor Bizena Bijo ka shërbyer si zëvendës rektore për mësimin në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Edukimi

PhD, Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1992
Diplomë Universitare “Mjekësi Veterinare”,
Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1982

Lëndët:

Inspektimi i Produkteve me Origjinë Shtazore 1

Inspektimi i Produkteve me Origjinë shtazore 2

Sistemet e Sigurimit të Cilësisë së Produkteve Blegtorale

Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publikë


Interesat kërkimore

Siguria e Ushqimeve me Origjinë Shtazore


Shkarko CV