Ditën e premte, datë 18. 11. 2022 në sallwn “Luc Agraja” në Universitetin Bujësor të Tiranës do të zhvillohet një trajnimDitën e premte, datë 18. 11. 2022 në sallwn “Luc Agraja” në Universitetin Bujësor të Tiranës do të zhvillohet një trajnim nga tre profesorë të huaj të mundësuar nga Global Leadership Partners me qendër në USA, mbi fushën e lidershipit (udhëheqësisë).

Trajnimi ka për qëllim të zgjerojë më tepër njohuritë e studentëve, por jo vetëm, lidhur me fushën e lidershipit duke qenë se ata duhet të jenë drejtues të ardhshëm dhe vendimarrës të mirë në profesionin e tyre.

Trajnimi do të zhvillohet nga profesionistë të kësaj fushe në formën e një sesion leksioni, ku në fund studentët dhe pjesëmarrësit do të pajisen me një çertifikatë.

Konferencë Shkencore me rastin e Ditës Botërore të Tokës