Fakulteti i Shkencave Pyjore feston sot 60 vjetorin e "Ditës së Inxhinierit të Pyjeve"

Në kuadër të kësaj dite të shenjuar, Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe Dekani i Fakultetit të Shkencave Pyjore, Prof. Dr. Leonidha Peri pritën në një takim Znj. Anisa Ruseti, Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit - Bashkia Tiranë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, Z. Artur Kala.

Në fjalën e tij, Rektori Sallaku vlerësoi profesionin e inxhinierit të pyjeve si një ndër pasuritë e domosdoshme të sektorit pyjor në vend dhe ftoi studentët të afrohen gjithnjë e më shumë në aftësimin e tyre  profesional në këtë profil duke ndjekur të gjitha rrugët dhe mundësitë që UBT ka ndërtuar dhe po i zgjeron vazhdimisht.

Dekani i FSHP, Prof. Dr. Leonidha Peri shprehu respektin dhe mirënjohjen për kontributin e gjeneratave të inxhinierëve ndër vite të dalë nga ky Universitetet që i kanë dhënë emër dhe vlerë edukimit dhe shërbimit pyjor në vend.

Pjesëmarrësit në këtë takim diskutuan mbi gjendjen aktuale dhe sfidat e sotme e të së ardhmes për profesionin e inxhinierit të pyjeve, duke prekur dhe mundësitë e tregut të punës nga sektori shtetëror dhe privat për specialistët e rinj. 

Takimi përforcoi edhe një herë vlerën dhe rëndësinë e inxhinierit të pyjeve për vendin dhe shoqërinë, i cili konsiderohet njëkohësisht  pylltar, inxhinier dhe administrator në ofrimin e njohurive, eksperiencave, shkëmbimit të dijeve dhe qasjes drejt zhvillimit dhe inovacionit të sektorit të pyjeve në rang vendi dhe më gjerë.


Memorandum Bashkëpunimi mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Qendrës “Trees for Lure”