Sesionit informues "Fondi Shqiptar i Zhvillimit"

Fondi Shqiptar i Zhvillimit organizon një sesion informues në Universitetin Bujqësor të Tiranës më datë 8 nëntor 2023.

Vendi i organizimit të sesionit informues do të jetë salla  “Goethe" në godinën e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në orën 10.30.

Fondi Shqiptar i Zhvillimit është organizatë zhvillimore që i përgjigjet sfidave dhe partnerëve të saj në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit.

Profesorë nga Universiteti Bujqësor i Tiranës morën pjesë në takimin e parë të njësisë studimore “Pasuritë ujore" të zhvilluar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë.