Leksion i hapur me Tea Sinamati

Leksion i hapur

Studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit ftohen të marin pjesë në leksionin e hapur me të ftuar Tea Sinamati, inxhiniere agromjedisi dhe ekologji me temë “Zhvillimi i praktikave profesionale dhe tregu i punës në Shqipëri. Njohja me legjislacionin shqiptar të mjedisit”.

Leksioni do të zhvillohet ditën e nesërme, datë 03 prill 2024, ora 09:30 në sallën “Goethe”, Godina e Fakultetit të Ekonomisë dhe Fakultetit.


Leksion i hapur me temë "Roli i agjencisë së ushqimit dhe veterinarisë në mbrojtjen e konsumatorit"