Mundësi për praktika ndërkombëtare edhe Certifikatë për studentët e Universitetit Bujqësor.Më datat 12 edhe 13 Shtator, në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Godina A, Salla 214, Zhvillohen trajnime në kuadër të Projektit  “Agro Incubator Tirana”.
Universiteti Bujqesor është pjesë e projektit “Agro Incubator Tirana”, i cili synon të zhvillojë  Sipërmarrjen dhe Inovacionin, për të mbështetur më tej zhvillimin e ideve në fushat e AgriTech, VetTech, CleanTech, gjithmonë në përputhje me SDGs. Ky është një program pilot i mbështetur financiarisht nga Ministria e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Janë të mirëpritur të gjithë studentët e UBT-së që t’i bashkohen programit, duke u rregjistruar tek linku më poshtë:
Krenarë që studentët tanë të formuar profesionalisht ndër vite nga ky Universitet, sot prezantojnë arritjet e punës së tyre