Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Spanjë


Universiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, njofton studentët e ciklit të tretë të studimeve, PhD të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit të aplikojnë për bursa studentore për të zhvilluar një periudhë mobiliteti në Universitetin e Zaragozës, Spanjë.

Dokumentët për të marrë pjesë në aplikim janë:

  • CV në formatin Europass
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Kopje e Pasaportës/ID

Nga ana e Universitetit Bujqësor, si partner i projektit, bëhet një renditje paraprake e

studentëve aplikues, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar dhe intervistat.

 

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet deri më datë  10 Tetor 2022 nëpërmjet email-it në adresën: esherko@ubt.edu.al dhe suku@ubt.edu.al

Bursa shkëmbimi Erasmus+ Spanje

Erasmus+ University of Università di Catania