Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Universitetin e Maribor, SlloveniUniversiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, ofron mundësinë për bursa studentore për të zhvilluar një periudhë mobiliteti në Universitetin e Maribor, Slloveni.

Për Studentët, dokumentat për të marrë pjesë në aplikim janë:

  • CV në formatin Europass në gjuhën angleze
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Listë notash në gjuhën angleze
  • Kopje e Pasaportës

Afati i dorëzimit të dokumentave është 10 Dhjetor 2022, në adresën erasmusoffice@ubt.edu.al

Thirrje për shkëmbim stafi në kuadër të projektit Erasmus +