Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Universitetin e Sofia, BullgariUniversiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+ me Universitetin e Sofia St. Kliment        Ohridski fton të gjithë studentet e ciklit Bachelor dhe Master të Departamentit të Mjedisit dhe Burimeve Natyrore të aplikojnë për të zhvilluar një periudhë mobiliteti Erasmus+.

Dokumentët për të marrë pjesë në aplikim janë:

  • CV në formatin Europass
  • Listë notash në gjuhën angleze
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Kopje e Pasaportës/ID

Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet deri më datë  22 Nëntor 2022 nëpërmjet email-it në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al dhe abani@ubt.edu.al

Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Universitetin e Maribor, Slloveni