Lëvizje studentësh Erasmus+ nga FBU/UBT drejt Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE)


Ftohen studentët e Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit, degët Bachelor dhe MSc

“Teknologji AgroUshqimore” të aplikojnë për tu bërë pjesë e shkëmbimeve Erasmus+

me Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Hungari.

Aplikimet mbyllen me 11/11/2022 për kandidatët që duan të lëvizin gjatë semestrit të dytë të vitit akademik 2022-2023.

Dokumentet e nevojshme për aplikimin e studentëve të cikleve Bachelor dhe MSc janë:

  1. Fotokopje dokumenti identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti)
  2. CV
  3. Listë e përditësuar e notave
  4. Letër Motivimi
  5. Certifikatë zotërimi të gjuhës Angleze (minimumi nivel B1/opsionale)

të cilat duhet të dërgohen në adresën elektronike:  esherko@ubt.edu.al ose apeculi@ubt.edu.al

Thirrje_Erasmus_Hungari_ALB_Maj 2022

Mundësi e shkëlqyer për fitimin e diplomës Master Erasmus Mudus ofruar nga Fakulteti i Inxhinierisë së Bioshkencës, UGENT Ghent University në Belgjikë.