Njoftim “Thirrje Giessen”Në kuadër të projektit Erasmus +   midis “Justus Liebig Universitat Giessen” dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi, për Semestrin e dytë 2021-2022, në Giessen, Gjermani.

Kuotat për këtë thirrje përfshijnë:  2 staf akademik për mësimdhënie dhe 2 staf për trainim.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV
  • Learning Agreement

Afati i fundit për aplikim është:   27 Shkurt 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën: esherko@ubt.edu.al, ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit në UBT.

Erasmus+ West Scotland University