Thirrje Cordova 2024

Në kuadër të projektit Erasmus + “Credit Mobility” midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit të Kordovas në Spanjë shpallet thirrja për aplikim për Semestrin e dytë 2023-2024 (Semestri i verës), përkatësisht për  2 bursa për studentë të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare: 2 kutoa për Praktikë Profesionale gjatë semestrit të dytë. 

Koha e qëndrimit është 2-3 muaj (850 euro në muaj + 360 euro për fluturim)


Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim: 

  

•         CV në formatin Europass në gjuhën angleze

•         Letër Motivimi në gjuhën angleze

•         Listë notash në gjuhën angleze

•         Kopje e Pasaportës


Afati i dorëzimit të dokumentave është 12 Janar 2024, në adresën:

 

  erasmusoffice@ubt.edu.al  & eandoni@ubt.edu.al 

 

Për më shumë informacion na vizitoni pranë zyrës së Projekteve dhe Kërkimit në UBT.   

                                                          

 Thirrje Cordova 2024 

Thirrje Katowice staff