Thirrje Giesenheim

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe University of Giesenheim” Gjermani, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për Semestrin e parë 2023-2024.  

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit dhe Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose gjermane;

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar si më poshtë:

- Vërtetim studenti

-  Lista e notave

– Letër motivimi;

– CV

Afati i aplikimit: 30 Maj

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al  

Thirrje Giesenheim 

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Univesitetit Bujqësortë Tiranës dhe Universitetit të Kordovas në Spanjë