Thirrje për aplikim për shkëmbim studentësh në The Silesian University of Technology, Poloni


The Silesian University of Technology në Poloni hap thirrjen për aplikime për semestrin e dytë të vitit akademik 2022-2023 për studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës.
Përpara aplikimit studentët duhet të kontrollojnë në faqen zyrtare të universitetit pritës nëse lëndët e ofruara në gjuhën angleze gjatë semestrit të dytë përputhen me lëndët që studentët kanë në kurrikulën e tyre në UBT.
Ftohen të aplikojnë studentët e nivelit Master për Energji të Rinovueshme dhe Shkenca Mjedisore.
Linku ku mund të aplikojnë është:
Afati i fundit i aplikimit është 16 dhjetor 2022.
Thirrje për aplikim në Institutin Agro Montpellier, Francë