Thirrje për aplikim staf akademik “Universita degli Studi di Torino”


 Në kuadër të projektit Erasmus+  midis “Universita degli Studi di Torino” dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi, për Semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022, në Torino, Itali.

Kuotat për këtë thirrje përfshijnë: 6 staf akademik nga Fakulteti i Mjekësisë Veterinare për trajnim.

Nga  ana  e  Universitetit  Bujqësor,  si  partner  i  projektit,  bëhet  një  renditje  paraprake  e aplikantëve në bashkëpunim me partnerët italianë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV

Afati i fundit për aplikim është: 05 Prill 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën:  esherko@ubt.edu.al.

Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Katowice, Poloni