Thirrje për aplikim “Universita degli Studi di Perugia”Në kuadër të projektit Erasmus +  midis “Universita degli Studi di Perugia” dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi, për Semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022, në Perugia, Itali.

Kuotat për këtë thirrje përfshijnë:  2 staf akademik për mësimdhënie dhe 2 staf administrativ për trainim.

Nga  ana  e  Universitetit  Bujqësor,  si  partner  i  projektit,  bëhet  një  renditje  paraprake  e aplikantëve në bashkëpunim me partnerët italianë. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV
  • Learning Agreement

Afati i fundit për aplikim është:   13 Shkurt 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën:  esherko@ubt.edu.al, ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit në UBT.

Njoftim “Thirrje Giessen”