Thirrje për aplikime për shkëmbim stafi, Riga (Latvia)


NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor të Tiranës dhe “University of Latvia” Riga, Latvia, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi, për Semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022, në Riga, Latvia.

Kuotat për këtë thirrje përfshijnë: 1 staf akademik nga Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit për mësimdhënie.

Nga  ana  e  Universitetit  Bujqësor,  si  partner  i  projektit,  bëhet  një  renditje  paraprake  e aplikantëve në bashkëpunim me partnerët letonezë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV
  • Mobility Agreement

Afati i fundit për aplikim është: 24 prill 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën: esherko@ubt.edu.al  ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit në UBT.


Thirrje Katowice 2024