Thirrje për shkëmbim stafi në kuadër të projektit Erasmus +


NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit të Katowices në Poloni  shpallet thirrja për aplikim për 1 pedagog staf akademik (FEA) Teaching Mobility, për 1 javë qëndrimi në datat 8-13 Maj 2023. Pedagogu duhet detyrimisht të japë mësim njërën nga lëndët e ofruara nga Universiteti i Katowices, si më poshtë:

Management & Marketing Information Communication Technologies

Cross Culture Business Communication;

e-Citizenship;

Economics & Management Science Challenges;

Ambient Marketing Creative Skills Development

Social Networking;

Strategy Business Games;

Quality 5.0

Society 5.0

Content Management & Digital Rights

Management;

Data Science & Data Governance;

 

 Artificial Intelligence for Business and Services;

Smart City;

Introduction to Cybersecurity;

Information Processing & Data Science

Business Modelling;

Business Information System Design;

Cloud Computing;

Information Technology Management;

Search Engine Marketing ;

Information Retrieval;

Knowledge Engineering;

Logistics Information Systems;

Ambient Technologies & Industry 4.0

Decision Making in Distributed Environment;

Circular Economy

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • CV
  • Mobility Agreement

Afati i fundit për aplikim është  24 Dhjetor 2022

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresën: ipagria@ubt.edu.al erasmusoffice@ubt.edu.al  ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Zhvillimit në UBT.

NJOFTIM, Në kuadër të projektit Erasmus + shpallet thirrja për aplikime për 2 pedagogë