Thirrje per shkembim studentesh

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe “Warsaw University of Life Sciences – SGGW”  Poloni, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për vitin akademik 2023-2024, në Varshavë, Poloni.

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të gjithë fakulteteve niveli Bachelor dhe Master.

Kriteret për aplikim:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze niveli B2;

– Performancë të mirë akademike.

Afati i aplikimit: 27 Tetor 2023

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

– Vërtetim studenti 

– Letër motivimi në gjuhën angleze;

– CV në gjuhën angleze;

– Fotokopje pasaporte.

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al dhe  ikapaj@ubt.edu.al 

Thirrje SGGW Poloni 
Thirrje Maribor