Thirrje per shkembim studentesh Torino

UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

DREJTORIA E PROJEKTEVE DHE ZHVILLIMIT

Tetor 2023

NJOFTIM

Në kuadër të projektit Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit te Torinos, Itali shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh për semestrin e dytë, viti akademik 2023-2024.

Në këtë thirrje mund të aplikojnë studentë të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, viti i V-të.

Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar, si më poshtë:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës italiane / angleze;

– Listë notash  

– Letër motivimi në gjuhën italiane ose angleze;

Për kritere specifike shikoni dokumentin bashkëngjitur në pdf.

Afati i aplikimit: 15 Nëntor 2023

Dokumentat mund të dorëzohen elektronikisht në adresën: erasmusoffice@ubt.edu.al dhe scocoli@ubt.edu.al

Call Erasmus To-Tr_2023 

Thirrje Zagreb